Członkowie

Członkiem Spółdzielni może być każda osoba, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Spółdzielni, wniesie wpisowe w wysokości 5 % udziału i przynajmniej jeden pełny udział w kwocie 800 złotych.
Członek Spółdzielni ma między innymi prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni oraz do udziału w nadwyżce bilansowej.
Obecnie Spółdzielnia zrzesza 255 członków w tym 102 pracowników i 40 emerytów PSS.