Kontakt

SPOŁEM LUBARTÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Lubelska 11
21-100 Lubartów

NIP: 714 204 53 70
REGON: 36 00 87 290
Fax: 081 855 2471

e-mail: lubpss@poczta.onet.pl

 

Prezes Zarządu, Sekretariat:                     

(81) 8552643, fax (81) 8552247

Dział Handlowy:                                            

(81) 8552887, (81) 8552888

Dział Kadrowo - Płacowy:                          

(81) 8552549, (81) 8552691

Inspektor d/s BHP i P. Poż.:                      

(81) 8552851

Gł. Księgowy:                                                 

(81) 8553948

Dział Księgowo - Finansowy:                    

(81) 8552319, (81) 8552861, (81) 8552789

Dział Techniczno - Administracyjny:     

(81) 8552855

Zakład Piekarsko-Ciastkarski                                                        

(81) 8552678, kom. 515169224


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest SPOŁEM LUBARTÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lubelska 11, 21-100 Lubartów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem SPOŁEM LUBARTÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lubelska 11, 21-100 Lubartów; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego lubpss_detal@o2.pl