Struktura

Spółdzielnia nosi nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”  w Lubartowie. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lubartów. Posiada ona osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze i innych ustaw oraz statutu. 

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest: 

1.      Handel detaliczny z przewagą żywności i napojów, oraz artykułów gospodarstwa domowego i chemii gospodarczej
2.      Produkcja artykułów spożywczych:
a. pieczywa
b. wyrobów ciastkarskich 
3.      Wynajem nieruchomości
 
Organy Spółdzielni:
1. Zebranie Przedstawicieli
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
4. Zebrania Obwodowe (Grupy Członkowskie)